Skatterbrain Dark Chocolate Banana Whiskey 750ml

$18.99

Skatterbrain Dark Chocolate Banana Whiskey 750ml

BRAND: Skatter:

SPIRITS TYPE: American Whiskey

SPIRITS STYLE: Whiskey
ABV: 35%
TASTE: Rich, Fruit, Complex

Category: