Bone Snapper X-Ray Rye Whiskey 4 Year Reserve 750ml

$54.99

Bone Snapper X-Ray Rye Whiskey 4 Year Reserve 750ml

BRAND: Backbone
COUNTRY: United States
SPIRITS TYPE: American Whiskey
SPIRITS STYLE: Rye Whiskey
ABV: 55%
TASTE: Rich, Vanilla, Honey, Oak, Balanced

Category: